Úspěšné řešení IP projektu

V roce 2016 jsme zahájili řešení projektu „Zavedení nového předmětu Histologie a embryologie do programu magisterského studia Všeobecného lékařství na 2. LF UK“. Doplnili jsme zařízení studovny o nový konzultační mikroskop, který umožňuje současné pozorování a podrobné studium preparátu dvěma pozorovateli. V případě většího počtu zájemců je možné živý obraz přenést i na monitor a probírat preparát s celou skupinou.