Zavedení algeziologicko-rehabilitačního programu s aplikací invazivních technik do České republiky

Jde o unikátní algeziologicko-rehabilitační program s aplikací invazivních technik: neurostimulace pod sonografickou navigací, periferní nervové stimulace v rámci neuromodulačního programu, radiofrekvenční metody pro přesně specifikované vertebrogenní poruchy a postižení nervových struktur, využívání multikontaktní RF elektrody (typ Pasha) s možností kontinuálního zavedení elektrody k radiofrekvenci s katétrem na aplikaci farmak.