Zahájení studijního výměnného programu se Slippery Rock University of Pennsylvania

Sjednali jsme a podpisem meziuniverzitní smlouvy zahájili výměnný program pro studenty fyzioterapie v rámci klinických praxí mezi 2. LF UK a FN Motol a Slippery Rock University of Pennsylvania v USA. V rámci programu došlo k výměně pěti studentů, naši tři studenti vyjeli na čtyřtýdenní stáž do USA, naši kliniku recipročně navštívíli dva studenti z USA.