Habilitace

Prim. Kříž byl na základě úspěšně vykonané obhajoby habilitační práce 18. 3. 2016 před VR 2. LF UK jmenován docentem rehabilitace a tělovýchovného lékařství.