Zahájení pedagogicko-výzkumné spolupráce s Alma Mater Europaea, Maribor, Slovinsko

V březnu 2018 byla doc. A. Kobesová pozvána jako key note speaker na mezinárodní konferenci All about People: Challenges for Science and Education. Při této příležitosti bylo podepsáno memoradum o spolupráci mezi 2. LF UK a Alma Mater Europaea. Do rukou rektora Alma Mater Europaea Prof. Ludvika Toplaka bylo předáno memorandum o spolupráci podepsané děkanem naší fakulty prof. Komárkem. Plánovány jsou výměnné pobyty a spolupráce v rámci vědy a výzkumu studentů doktorského studia v oblasti rehabilitace a fyzioterapie. Cílem jsou i výměnné pedagogické aktivity vyučujících obou institucí.