Vyžádaná spolupráce na prestižní publikaci

Publikace 3 kapitol + videoprezentace v AJ v mezinárodní prestižní publikaci L. Chaitow et. al. – www.rehabps.com/DATA/Chaitow.PDF
Kolar, P., Kobesova, A., Valouchova, P., Bitnar, P. (2014). Dynamic Neuromuscular Stabilization: developmental kinesiology: breathing stereotypes and postural-locomotion function. In L. Chaitow, D. Bradley, Ch. Gilbert Recognizing and treating breathing disorders, second edition. Elsevier, s. 11–22. ISBN 978-0-7020-4980-4, ebook ISBN: 978-0-7020-5427-3;
Kolar, P., Kobesova, A., Valouchova, P., Bitnar, P. (2014). Dynamic Neuromuscular Stabilization: assessment methods. In L. Chaitow, D. Bradley, Ch. Gilbert Recognizing and treating breathing disorders, second edition. Elsevier, s. 93–98. ISBN 978-0-7020-4980-4, ebook ISBN: 978-0-7020-5427-3;
Kolar, P., Kobesova, A., Valouchova, P., Bitnar, P. (2014). Dynamic Neuromuscular Stabilization: treatment methods. In L. Chaitow, D. Bradley, Ch. Gilbert Recognizing and treating breathing disorders, second edition. Elsevier, s. 163–167. ISBN 978-0-7020-4980-4, ebook ISBN: 978-0-7020-5427-3.