Ocenění knihy

13. 11. 2013 se konalo udílení cen ve Valdštejnském paláci za nejlepší knižní odbornou publikaci za rok 2012 od České lékařské společnosti (ČLS JEP): Byly uděleny ceny za 3 publikace. Monografie „BOLEST“. Přepracované, doplněné vydání. Praha: Tigis, 2012. ISBN: 9788087323021. R. Rokyta, M. Kršiak, J. Kozák.