Kniha oceněná cenou rektora UK

Monografie autorů Máček, Miloš; Radvanský, Jiří. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Galén, 2011. 245 s. je jednou z mála učebnic v oboru tělovýchovného lékařství za posledních deset let.