Rehabilitační konference

byla uspořádána 23. 5. 2012 v Praze u příležitosti životního jubilea prof. MUDr. Miloše Máčka, DrSc., a prof. MUDr. Miroslava Kučery, DrSc.