Ocenění MUDr. Kříže Cenou Olgy Havlové

7. června 2010 byl vyhlášen šestnáctý nositel Ceny Olgy Havlové. Stal se jím MUDr. Jiří Kříž, primář Spinální jednotky při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol. Porota Ceny Olgy Havlové vybírala ze 17 nominací a rozhodla vyznamenat Jiřího Kříže za dlouhodobou pomoc paraplegikům v České republice.