Monografie Kolář et al. Rehabilitace v klinické praxi

KOLÁŘ, P. a kol. (2009). Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galen, 713 stran. Kniha je prvním uceleným přehledem oboru rehabilitace. Větší akcent je kladen na rehabilitaci léčebnou. Ve speciální části knihy je zpracována rehabilitace u jednotlivých klinických oborů, kde léčebná rehabilitace zastává významnou roli v léčbě a prevenci. Samostatné kapitoly jsou věnovány rehabilitaci v neurologii, ortopedii, interně, gynekologii, onkologii a psychiatrii. Další kapitoly jsou věnovány problematice bolesti a psychosomatickým onemocněním. Specifikou této publikace je větší prostor věnovaný pohybovému vývoji člověka a možnostem jeho využití v diagnostických a terapeutických postupech pohybové soustavy. Křest knihy proběhl 19. 5. 2010 za přítomnosti zástupců nakladatelství, Nadace Pohyb bez pomoci a zvaných hostů, mezi nimiž byl prezident republiky prof. Václav Klaus, rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl a další významní hosté.