Zavedení systematické výuky nové rehabilitační metody DNS

Nadále se daří prosazovat do výuky i praxe originální rehabilitační koncept Dynamické Neuromuskulární Stabilizace podle prof. Koláře v mezinárodním měřítku. Bylo vyškoleno 15 českých a 15 mezinárodních instruktorů, pouze za rok 2012 proběhlo 70 dvou až čtyřdenních DNS kurzů v 17 státech světa (Dánsko, Švédsko, UK, Polsko, Francie, Chorvatsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Austrálie, Japonsko, Jižní Korea, Hong Kong, Saudská Arábie, Spojené Arabské Emiráty, USA, Kanada). Autoři konceptu DNS byli vyzváni a pracují na publikaci konceptu DNS v rámci mezinárodních výukových textů, např. „Recognizing and Treating Breathing Disorders: A Multidisciplinary Approach“ by Leon Chaitow ed, UK, „Functional Training Handbook“ by Craig Liebenson ed, USA, „Oxford Textbook of Musculoskeletal Medicine“ by Michael Hutson ed, UK.