Pořádání konference

Doc. Radvanský byl prezidentem mezinárodního kongresu České společnosti tělovýchovného lékařství (www.sstacz.cz) v Táboře 2006.