Prezentace konceptu komplexní pohybové a rehabilitační péče

Ve spolupráci s rehabilitační klinikou, klinikou dětské hematoonkologie a subkatedrou TVL IPVZ vzniká vzdělávací tým pro další péči o funkční poruchy hybného systému u specifické skupiny pacientů v dlouhodobé remisi nádorových onemocnění vzniklých v dětství. Problematika je rovněž součástí grantu IGA MZ ČR. První dva kurzy pro lékaře a fyzioterapeuty proběhly v roce 2004 a 2006.