Pohybová terapie pacientů s civilizačními chorobami

Pracoviště odborně garantuje, provádí a koordinuje pohybovou terapii pacientů s civilizačními chorobami, v roce 2006 byla rozšířena o pohybovou terapii pacientů s diabetes mellitus II převáděných z inzulínové léčby zpět na perorální antidiabetika, což je také součástí přijatého grantu IGA MZ ČR.