Kapitoly v monografii

Doc. Radvanský je jedním ze spoluautorů v monografii Chaloupecký V (Ed.) Dětská kardiologie. Praha: Galén, 2006. Publikace získala za rok 2006 cenu České pediatrické společnosti ČLS JEP a Výroční cenu Nadace Český literární fond – Cenu Josefa Hládky.