Zahraniční ocenění pracovníků Kliniky rehabilitace

Doc. MUDr. PaedDr. Jan Kálal byl jmenován hostujícím profesorem na Státní Univerzitě tělesné kultury ve Lvově, Ukrajina.