Kapitoly v monografiích

Kolář, P.: Spondylolistéza – funkční diagnostika a konzervativní terapie in: Suchomel, P., Krbec, M. a kol.: Spondylolistéza, Galén, 1. vydání, Praha 2007, s. 39–59, ISBN 978-80-7262-477-5