Přednáška v rámci Late Breaking Trials na kongresu ESC

Na „Late Breaking Trials“ kongresu Evropské kardiologické společnosti v Londýně jsme prezentovali data z evropského registru alkoholových septálních ablací (Euro-ASA Registry), který organizuje naše klinika. Tato práce byla současně přijata k publikaci v European Heart Journal (IF 15).