Aktivity v mezinárodních organizacích

Prof. MUDr. J. Veselka, CSc., je od roku 2010 viceprezident International College of Angiology (USA) a od letošního roku i generální sekretář ICA.