Monografie

Josef Veselka Cardiomypathies: from basic research to clinical management. (Intech, 2012; 800 pages) byla oceněna rektorem UK jako nejlepší monografie 2. LF UK za rok 2012 a za 30 měsíců volného přístupu na internetu (open access) dosáhla více než 88.000 jednotlivých stažení, a to především zájemci z USA a Číny.