Research Award

Pracovníci kliniky získali ocenění Research Award na TCT Asia and Pacific, Seoul 2008, South Korea za příspěvek Veselka J, et al. Direct carotid artery stenting in high-risk patients is feasible, safe, and effective.