Pelikánoviny 10/2023

Logo

pelikánovin(k)y

říjen 2023

Vážené zaměstnankyně a zaměstnanci, vážené studentky a studenti, milí přátelé,

lze říci, že na začátku podzimu i školního roku panuje na univerzitě i v nemocnicích poměrně neklidná atmosféra.

Univerzita navenek bojuje za navýšení finančních zdrojů pro vysoké školy a tím i pro sebe, zatím spíše s rozpačitými výsledky. Uvnitř univerzity pak pokračují spory o principy rozdělování prostředků mezi fakulty – tentokrát za vědecký výkon. Pro budoucnost univerzity je to důležité, protože nejde jen o rozdělování prostředků, ale i o motivační kritéria. Argumenty v diskusi někdy postrádají věcnost, takže jsem sám zvědav, jak hlasování Akademického senátu UK dopadne.

Nemocnice pak řeší otázky spojené s přesčasovou prací lékařů. Osobně si myslím, že by pro lékaře neměla platit odlišná pravidla než pro zbytek populace a že bychom neměli stále hledat kličky, jak platná nařízení obcházet. Bude tedy jistě pozitivní, když některé parametry uvedeme do souladu s evropskou legislativou a zeměmi na západ od nás. V tuto chvíli se mi zdá, že ministerstvo i naše nemocnice jsou připraveny udělat určité vstřícné kroky, takže k nějakým změnám nejdéle po Novém roce určitě dojde. Jaké to bude mít důsledky na chod celého systému, na chod nemocnic či klinik a jaké to bude mít dlouhodobé dopady na jednotlivé obory či segmenty péče nebo také třeba na fakultu ale v tuto chvíli dokáže dohlédnout málokdo. Výsledkem snad bude více volného času pro lékaře. Podstatné pro ně ale bude, jak s ním naloží, tedy zda jej dokážou využít k budování svých osobních vztahů i profesní kariéry. Více volného času totiž samo o sobě ještě nikoho šťastnějším neučiní.

Snad pozitivní informace na závěr. Byla zahájena stavba naší „vytoužené“ multifunkční budovy. Zatím je to jen v podobě přípravy terénu, ale aktivity jsou již jasně viditelné. Čeká nás ještě mnoho kroků a rozhodnutí, ale věřím, že jsme na dobré cestě.

Přeji vám všem krásný podzim

Váš

Marek Babjuk, děkan     

 

Podpis děkana 2. lékařské

děkan 2. lékařské

Děkana a pelikán

Co se stalo
nejvýznamnějšího

 

Noc vědců na 2. lékařské fakultě přilákala rekordní počet návštěvníků

Noc vědců na 2. lékařské fakultě přilákala rekordní počet návštěvníků

V pátek 6. října se k nám vypravilo přes 1500 návštěvníků. Vyzkoušeli si, ohmatali, vyslechli nebo zhlédli desítky ukázek, přednášek, workshopů a videí. Fotogalerie.

 

Den pootevřených dveří 2. lékařské fakulty se vydařil

Den pootevřených dveří 2. lékařské fakulty se vydařil

V sobotu 7. října navštívilo náš Kampus Plzeňská přes 600 zájemců, aby si vyzkoušeli, vyslechli nebo viděli na tři desítky ukázek, prohlídek, workshopů či přednášek... Fotogalerie.

 

Nenechte si ujít

Chystané akce

Program Vědecké konference

Program Vědecké konference

Seznamte se s programem Vědecké konference (10. a 11. dubna) na webu akce.

 

Domácí násilí: Jak ho rozpoznat a proč o něm mluvit

Domácí násilí: Jak ho rozpoznat a proč o něm mluvit

čtvrtek 9. listopadu 2023

14.00—16.50

Velká posluchárna (2. LF UK a FN Motol)

 

Slavíme sedmdesátku

Slavíme sedmdesátku

70 let od osamostatnění fakulty. Úvodní blok Noci fakulty.

čtvrtek 23. listopadu 2023

od 17.00

areál teoretických a preklinických ústavů, Plzeňská

 

 

38 aktivit
Noc vědců

9 ústavů a klinik
Noc vědců

 1600 návštěvníků
Noc vědců

600 návštěvníků
Den pootevřených dveří

 

Studenti a pracoviště

 

AIMS

AIMS has kickstarted the new academic year with Fresher’s Week, a week which is designed to help the new students transition into their new life as medical students with more ease.

 

 

Zimní sezóna 2023/24 s Ústavem tělesné výchovy

Stejně jako v minulých letech se mohou studenti zúčastnit zimních sportovních kurzů pořádaných Ústavem tělesné výchovy.

 

Motolák na podzim

Motolák na podzim

Na úvod bych vám chtěla popřát vydařený start do nového školního roku, než se naplno ponořím do lákání na všehochuť akcí Motoláku.