XX. konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR v Praze 2010

Klinika dětské hematologie a onkologie byla organizátorem výroční XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky. Slavnostní ráz konference byl určen oslavou 25. výročí založení „Pracovní skupiny dětské hematologie České republiky“, jejíž vznik inicioval zakladatel moderní české dětské hematologie profesor MUDr. Otto Hrodek, DrSc., v roce 1985. Prvním rozhodnutím skupiny bylo sjednocení léčby dětí s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) podle německých BFM (Berlin-Frankfurt-Münster) protokolů ve všech centrech České republiky. Výsledky léčby dětí s ALL v té době v České republice zaostávaly za výsledky západoevropských zemí a vyléčit se dařilo jen přibližně 30 % pacientů. Postupné zlepšování výsledků léčby dětské ALL v České republice je znázorněno na obrázku. Slavnostní přednášku na konferenci přednesli dva ze tří zakladatelů německé BFM leukemické skupiny – profesor Hans-Jörg Riehm z Hannoveru (foto) a profesor Günther Schellong z Münsteru.