Výzkumný záměr MŠMT a granty

Projekt „Molekulární základy dětských nádorových onemocnění a léčebné aplikace“ získal institucionální podporu MŠMT ČR pro roky 2005–2011.