Vydání monografie Transplantace kostní dřeně a periferních hematopoetických buněk za autorské účasti pracovníků kliniky

Dvacet let po prvním vydání vyšla nová monografie Transplantace kostní dřeně a periferních hematopoetických buněk v nakladatelství Galén. Z původního kolektivu hlavních autorů zůstal pouze profesor Starý. Pracovníci kliniky napsali 17 kapitol knihy.