V České republice proběhl 2. ročník Mezinárodního dne dětské onkologie

Mezinárodní den dětské onkologie je stanoven na 15. února a je spojen s mediálními aktivitami seznamujícími veřejnost s touto problematikou. Pracovníci kliniky a rodičovské organizace HAIMA založili tuto tradici v ČR v roce 2015. V únoru 2016 proběhl druhý ročník. Akce se zúčastnilo přes 400 dětských pacientů a jejich rodin z celé ČR, jakož i stovky zájemců z řad široké veřejnosti. Celodenní program vyvrcholil galakoncertem hvězd na Václavském náměstí. Více na www.dendetskeonkologie.cz.