Úspěšnost léčby dětí s leukémií

V roce 2008 byly vyhodnoceny, prezentovány na konferencích a publikovány v odborných časopisech výsledky léčby dětí s leukémií v 8 centrech České republiky: 380 dětí s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) léčených 1996–2002, 70 dětí s akutní myeloidní leukémií (AML) léčených 1998–2004 a 13 kojenců mladších jednoho roku s akutní leukémií léčených 2000–2006. Klinika byla národním koordinačním centrem pro všechny tři uvedené studie. Šance na vyléčení dětí s ALL přesáhla 80 %, s AML dosáhla téměř 60 % a více než 50 % kojenců s leukémií bylo vyléčeno. Jsou to historicky nejlepší výsledky léčby dětí s leukémií v České republice, plně srovnatelné s výsledky vedoucích světových leukemických skupin.