Úhrnný IF kliniky za publikační aktivitu v roce 2016 přesáhl 350

Publikační aktivita pracovníků kliniky v roce 2016: 57 článků v časopisech s IF (úhrnný IF = 359,108). 19 článků mělo prvního nebo posledního autora z kliniky, 38 vzniklo ve spolupráci. 14 bylo věnováno klinickému výzkumu s IF 83, diagnostice 23 (IF 168) a translačnímu/základnímu výzkumu 20 (IF 107).