Transplantace kostní dřeně

V posledních letech provádíme cca 5–10 transplantací ročně od sourozenců a cca 20–25 transplantací ročně od nepříbuzných dárců z celého světa (asi třetina je z českých registrů), počet autologních transplantací se snižuje v souladu s celosvětovým trendem. Transplantační jednotka je akreditována k provádění nepříbuzné transplantace kostní dřeně jako jediné pediatrické pracoviště v ČR. Výsledky léčby řadí transplantační jednotku mezi přední pracoviště svého druhu v mezinárodním měřítku.