Student doktorského studia MUDr. Michael Svatoň získal Cenu Alberta Schweitzera

Student doktorského studia MUDr. Michael Svatoň získal Cenu Alberta Schweitzera v oboru lékařství, kterou každoročně uděluje francouzské velvyslanectví mladým talentovaným vědcům. Cena byla dr. Svatoňovi udělena za jeho přínos k využití sekvenování nové generace v diagnostice krevních onemocnění u dětí se zvláštním zřetelem k publikaci v prestižním časopisu Blood (IF 17,8), ve které popsal prvního pacienta s vrozenou megaloblastickou anémií z deficitu folátů v důsledku vrozené mutace genu buněčného folátového transporteru.