Publikace na témata dítě ohrožené násilím a náhradní péče o děti

MUDr. Petr Kašpar publikoval dvě kapitoly pojednávající o problematice násilí a náhradní péči o děti v rámci knihy Pediatrická propedeutika. Publikace vznikla na základě iniciativy pracovníků 2. a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a je určena pro studenty pregraduálního i postgraduálního studia. V roce 2019 bylo vydáno již třetí, přepracované vydání této původní učebnice pediatrické propedeutiky, která pojednává o výživě jednotlivých věkových kategorií, v úvodu do neonatologie shrnuje zásadní poznatky o vyšetření novorozence, důraz klade mimo jiné na prevenci zdravotního postižení u dětí, a to jak na novorozenecký screening, preventivní prohlídky, imunizaci, tak na ochranu před sociálně patologickými jevy, jako jsou návykové látky, šikana či zneužívání dětí. Kniha by neměla chybět v knihovně žádného studenta medicíny, ale ani lékaře pediatra, neboť seznamuje s aktuálními poznatky v daném oboru.

  • KAŠPAR, Petr. Dítě ohrožení násilím. In: Pediatrická propedeutika. 3., přepracované vydání. Praha: Galén, 2019, s. 217–221. ISBN 978-80-7492-442-2
  • KAŠPAR, Petr. Náhradní péče o děti. In: Pediatrická propedeutika. 3., přepracované vydání. Praha: Galén, 2019, s. 223–227. ISBN 978-80-7492-442-2