Povolené absence

V mimořádných případech lze omluvit dvě (předem) omluvené absence.

Opatření děkana

Poslední aktualizace: 18. 10. 2021 / Administrátor