První evropská konference dětské onkologie se uskutečnila v Praze 2019

Pracovníci kliniky se podíleli na organizaci první evropské konference dětské onkologie, která se konala v květnu 2019 v Praze a zúčastnilo se jí 1 500 lékařů z Evropy i zámoří. Konferenci předcházel mezinárodní workshop představitelů vedoucích světových pracovních skupin, zabývajících se výzkumem a léčbou nejčastějšího zhoubného nádorového onemocnění u dětí – akutní lymfoblastické leukémie. Workshop se konal na zámku Zbiroh (viz obrázek).