Problematika odmítání očkování u dětí v ordinaci PLDD

Ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2019 prezentoval MUDr. Petr Kašpar výsledky zajímavé studie v rámci konference s mezinárodní účastí na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Přednáška na téma Problematika odmítání očkování u dětí v ordinaci PLDD mapovala trend posledních let v této oblasti, kdy narůstá počet dětí, u kterých zcela nebo částečně chybí očkování dle povinného očkovacího kalendáře. Tento trend zapříčinil snížení proočkovanosti a zvýšeného výskytu preventabilních onemocnění (např. morbilli) nejen v České republice.

Příspěvek byl zařazen do Sborníku abstraktů: KAŠPAR, Petr, Alena ŠVANCAROVÁ, Ivana HOLCÁTOVÁ, Eva PÝCHOVÁ a Jindřich POHL. Problematika odmítání očkování u dětí v ordinaci PLDD. In: Sborník abstraktů: Globální problémy veřejného zdravotnictví 2019, Konference s mezinárodní účastí. Ostrava: Lékařská fakulta OU v Ostravě, 2019, s. 42. ISBN 978-80-7599-129-4.