Postgraduální vzdělávání praktických lékařů pro děti a dorost

V rámci postgraduálního kontinuálního vzdělávání praktických lékařů pro děti a dorost uspořádali v roce 2009 lékaři kliniky 5 celodenních víkendových seminářů na téma „Současná dětská onkologie“ v Praze (Praha a SČ region), Děčíně (Severočeský kraj), Pardubicích (Východočeský kraj), Hluboké nad Vltavou (Jihočeský kraj) a Plzni (Západočeský kraj).