Pětistý pacient podstoupil transplantaci kostní dřeně v prosinci 2014

Program transplantace kostní dřeně u dětí byl ve FN Motol zahájen v roce 1989. V roce 2013 jsme provedli pětistou alogenní transplantaci a v prosinci 2014 byl transplantován pětistý pacient (někteří pacienti absolvovali dvě, a výjimečně i tři transplantace pro relapsy leukémie či odhojení štěpu). Většina pacientů obdrží transplantát od nepříbuzného dárce z registrů, méně často od sourozence. Nejčastější indikací jsou leukémie a vrozené těžké poruchy imunity. Žije 68 % dětí.