Pětistá transplantace kostní dřeně provedena v roce 2013

Program transplantace kostní dřeně u dětí byl ve FN Motol zahájen na bývalé II. dětské klinice v roce 1989 a pokračuje na Klinice dětské hematologie a onkologie. V roce 2013 jsme provedli pětistou alogenní transplantaci. Většina transplantací je v současnosti realizována od nepříbuzných dárců krvetvorných buněk z domácích i zahraničních registrů. Tato náročná léčba je nejčastěji indikována u dětí s rizikovými formami leukémie, selháním kostní dřeně a vrozenými těžkými imunodeficiencemi.