Oxygenoterapeutická jednotka pro nemocné s covidem-19

V době pandemie SARS-CoV-2 rozšířila Pneumologická klinika lůžkový fond o dvě oxygenoterapeutické stanice pro nemocné covid-19 s dohromady 56 lůžky – s pomocí personálu z dalších klinik, jimž patří naše poděkování. Nemocným covid-19 se rovněž plně věnovala jednotka intenzivní péče s 10 lůžky. S celkem 66 lůžky tak Pneumologická klinika zásadním způsobem přispěla ke zvládnutí pandemie, vyvolané novým koronavirem, ve FN Motol.