Výuka

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
3. ročník
  Klinická propedeutika
4. ročník
  Interna I
6. ročník
  Interna III
Fyzioterapie – Bc. studium
2. ročník
  Interna a gerontologie
Všeobecná sestra – Bc. studium
1. ročník
  Klinická propedeutika

Na klinice probíhá výuka pneumologie pro studenty 2. LF UK, včetně studentů zahraničních, kterou vedou pedagogičtí pracovníci. Do výuky se zapojují i další zkušení lékaři kliniky.

Klinika je zapojena i do systému postgraduálního a doktorského vzdělávání, prof. Marel je vedoucím subkatedry Pneumologie a ftizeologie IPVZ. Na klinice rovněž probíhají kurzy IPVZ a atestační zkoušky v oboru Pneumologie a ftizeologie.

Poslední aktualizace: 15. 10. 2021 / Administrátor