Organizace mezinárodní konference o pozdních následcích dětských nádorů a jejich léčby

Pracovníci kliniky organizovali v dubnu 2018 v Praze konferenci evropské skupiny PanCare, zabývající se pozdními následky dětských nádorů a jejich léčby. Do této mezinárodní aktivity jsou zapojeni nejen lékaři, ale i bývalí pacienti v dětství léčení pro zhoubný nádor. Skupina PanCare vypracovává doporučení pro dlouhodobé sledovaní vyléčených z nádorového onemocnění a zabývá se výzkumem pozdních následků. Pražský mítink byl s 200 účastníky nejnavštívenější konferencí v historii skupiny, úspěšně řešící několik evropských grantů.