Nový rekord v počtu transplantací plic

Ve spolupráci se III. chirurgickou klinikou 1. LF UK a FN Motol se v roce 2021 navzdory trvající pandemii SARS-CoV-2 podařilo dovést k transplantaci plic rekordních 52 pacientů.