Mgr. Ivana Heřmanová získala Cenu Alberta Schweitzera za rok 2013

Studentka doktorského studia Ivana Heřmanová získala Cenu Alberta Schweitzera za lékařství, kterou uděluje Francouzské velvyslanectví spolu se společností Pierre Fabre. Jedná se o ocenění výzkumných prací českých studentů v oblasti lékařství – tedy doktorandů všech lékařských a farmaceutických fakult. Oceněná práce se zabývala mechanismem účinku cytostatika L-asparaginasy na leukemické buňky.