Klinika oslavila s pacienty 30. výročí transplantace kostní dřeně v Motole

V květnu 2019 jsme s vyléčenými pacienty, jejich rodinami a spřízněnými nadacemi a občanskými sdruženími oslavili 30 let trvání programu transplantace krvetvorných buněk na klinice a v motolské nemocnici. Tento náročný léčebný zákrok se používá v léčbě závažných forem leukémie, selhání kostní dřeně, těžkých primárních poruch imunity, některých vrozených poruch metabolismu a maligních nádorů. Léčba probíhá na transplantační jednotce kliniky, ve spolupráci s řadou pracovišť motolské nemocnice i klinik extramurálních. 

Viz video na YouTube