Klinika byla přijata do prestižního mezinárodního konsorcia ITCC, realizujícího inovativní léčbu rezistentních a relabujících nádorových onemocnění u dětí

Cílem konsorcia ITCC (Innovative Therapies for Children with Cancer) je iniciovat léčebné studie fáze I a II, které zlepší prognózu dětských onkologických pacientů s relabujícím nebo primárně rezistentním onemocněním. Souběžně s klinickými studiemi probíhá i řada výzkumných aktivit. Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol je jediným centrem v ČR, které se stalo členem tohoto konsorcia a je také společně s Polskem jedinou zemí bývalého východního bloku, která získala přístup k těmto klinickým studiím v dětské onkologii.