Klinika byla jmenována evropským referenčním centrem pro nádory u dětí

V rámci European Reference Network (ERN) získala klinika status evropského referenčního centra pro nádory u dětí.