Intenzita léčby optimalizovaná díky molekulární genetice

V listopadu 2007 jsme v České republice začali léčit děti s akutní lymfoblastickou leukémií podle výše minimální residuální nemoci. Residuální nemoc určujeme v průběhu léčby s citlivostí nalezení jedné nádorové buňky mezi 105 buňkami normálními. Toto vysoce specializované vyšetření (kdho.lf2.cuni.cz/vedaavyzkum) provádíme pro všechny české pacienty. Jde o významný krok kupředu ve snaze individualizovat léčbu nejčastějšího nádorového onemocnění u dětí.