Dr. Markéta Kubričanová Žaliová obdržela Cenu České hematologické společnosti

MUDr. Markéta Kubričanová Žaliová, Ph.D., obdržela Cenu České hematologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikaci za soubor původních sdělení publikovaných v časopisu Haematologica (IF 7,1) a věnovaných analýze nových podtypů akutní lymfoblastické leukémie u dětí detekovaných genomickými metodami sekvenování nové generace.