Dr. M. Kotrová získala Cenu Alberta Schweitzera

Lékařka kliniky a studentka doktorského studia dr. Michaela Kotrová získala Cenu Alberta Schweitzera za lékařství, kterou uděluje Francouzské velvyslanectví spolu se společností Pierre Fabre. Jedná se o ocenění výzkumných prací českých studentů v oblasti lékařství, tedy doktorandů všech lékařských a farmaceutických fakult. Oceněná práce se zabývala výzkumem dětské akutní leukémie.