Dr. L. Fila národním delegátem European Respiratory Society

Dr. L. Fila byl v září 2018 výborem České pneumologické a ftizeologické společnosti na následující čtyři roky zvolen národním delegátem European Respiratory Society.